top of page

Läxläsning - skolbarn

  • 3veckor

Vill ditt barn inte göra sina läxor? Tjafsar ni om barnets läxor, glömmer ni bort att göra dem och kommer på det i sista minuten? Vi hjälper dig skapa lust och hitta struktur! Välkommen till Parental Growths treveckorsboost kring läxläsning. Vi kommer bjuda dig på inspiration, pepp och konkreta tips. Våra råd är baserade på den senaste forskningen om såväl läxläsning som studieteknik. Vi har också samlat in fakta kring hur de familjer gör som har lyckats hitta bra vanor och förhållningssätt kring läxläsning. Deras bästa tips kommer du få tillgång till, både för att komma igång, men också för att hålla ut tills de nya rutinerna sitter hemma hos er. Ibland kan våra råd kännas utmanande, men du kommer fort upptäcka att de medför positiva förändringar när du testar dem. Varje familj är unik, prova er fram till vad som passar er bäst. Att kunna läsa och skriva väl är nyckeln in i både kunskapens och skolans värld, vilket i sin tur är nyckeln in i ett demokratiskt samhälle. Vårt samhälle översvämmas av information. Information är dock bara fakta medan kunskap handlar om att kunna sålla, förstå, värdera, reflektera och analysera information och koppla ihop den med tidigare kunskap. Därför är kunskap värdefull. Genom läsning får barn möjlighet inte bara ta del av ny kunskap utan också av andra världar med en annan kultur, historia, religion och förutsättningar. Vi hjälper dig väcka ditt barns läslust! Här får du också lära dig vilka olika förhållningssätt hos dig själv som gagnar ditt barn när det gäller både läxläsning, studieteknik och intellektuell hunger. Vi berättar framför allt hur du kan göra det mer lustfyllt att lära så ditt barn hittar sitt eget driv. Det här är rubrikerna för de tre veckorna: -Hur du uppmuntrar den viktiga läsningen -Skapa struktur och förbättra förutsättningarna -Hur du väcker ditt barns lust att lära ”Utbildning är att lära våra barn att längta efter rätt saker.” Platon (grekisk filosof, matematiker och författare, 428-348 f Kr)

1 495,00 kr

Redan deltagare? Logga in

bottom of page