top of page

Livspusslet med partner - små barn

  • 3veckor

Känner du att tiden inte räcker till, att du alltid ligger steget efter? Känner du dig stressad över att du varken hinner med dig själv, ditt jobb, din partner eller dina barn? Välkommen till Parental Growths treveckorsboost kring livspusslet. Vi kommer bjuda dig på inspiration, pepp och konkreta tips. Våra råd är baserade dels på forskning kring människors grundläggande behov och hur de bäst kan tillfredsställas, dels på tips från föräldrar som upplever att de har lyckats lösa sina livspussel framgångsrikt på olika sätt. Var och en av oss behöver hitta sina egna lösningar för sitt eget livspussel. Vi kommer inte lösa ditt åt dig. Däremot kommer vi ställa de frågor du behöver för att vägledas i att bättre kunna lösa ditt eget pussel. Vi kommer också inspirera dig genom att berätta hur andra människor har gjort för att förbättra sin livsbalans. Varje familj är unik och har sina specifika förutsättningar. Prova er fram till vad som passar bäst hemma hos er. Ingen kommer tacka dig för att du var arg och irriterad under flera år när du åsidosatte alla dina egna behov. Det är ditt eget ansvar att se till att du åtminstone får ett minimum av det du själv behöver. Be om hjälp från din omgivning, vuxna eller barn, och förklara vad du behöver. Vissa har aldrig fått sina behov tillgodosedda och har därför aldrig reflekterat över dem, några har bara fått uppmärksamhet när de har fokuserat på att tillfredsställa andras behov, varför de fortsätter med det, medan ytterligare andra alltid omedelbart har fått sina egna behov tillfredsställda men aldrig har behövt fundera över andras. Småbarnsåren är krävande, men det är viktigt för alla inblandade att de inte bara ska avklaras och uthärdas utan att det finns plats för njutning och återhämtning. Rubrikerna för de tre veckorna är: -Ta hand om dig själv -Balans mellan jobb och privatliv -Hantera din tid ” Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att de var livet.” Stig Johansson (svensk författare och konstnär, 1936-)

1 495,00 kr
bottom of page