top of page

Sömn - Tonåringar 3 dagar

  • 3dagar

Välkommen till Parental Growths treveckorsprogram kring sömn. Vi kommer bjuda dig på inspiration, pepp och konkreta tips. Våra råd är baserade på den senaste forskningen, framför allt på vad barn behöver för att må bra. Vi har också samlat in fakta kring hur de familjer gör som har lyckats hitta bra vanor och förhållningssätt inom olika områden. Deras bästa tips kommer du få tillgång till, både för att komma igång, men också för att hålla ut tills de nya rutinerna sitter. Ibland kan våra råd kännas utmanande, men de kommer medföra positiva förändringar i din familj om du testar dem. Varje familj är unik och du som förälder vet bäst vad som funkar i din familj. Prova er fram till vad som passar er bäst. För att vi ska se till att våra barn får den sömn de behöver bör vi känna till vad som händer under sömnen. Först när vi vet det blir vi angelägna om att se till att barnen somnar i god tid och sover gott. Framför allt behöver vi veta vad som händer när barnen inte sover tillräckligt, vilka de negativa följderna av sömnbrist är. Då kan vi också bättre tolka våra barn och förstå varför de beter sig som de gör. När vi som föräldrar blir mer uppmärksamma på våra barns sömn eller sömnbrist blir vi också mer medvetna om vårt eget sömnbehov och hur sömnbrist påverkar oss själva. Rubriker för de tre veckorna: - Följder av sömnbrist hos tonåringar - Hur det som händer under dagen påverkar sömnen - Hur du hjälper din tonåring att somna och sova gott

Redan deltagare? Logga in

bottom of page