top of page

Relationsappens integritetspolicy

Senast uppdaterad den 4 maj 2020

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därför vill vi gärna beskriva för dig hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar. Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över. Kontaktuppgifter till oss finns längst ner.


1. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Relationsappen Sverige AB, 559190-0187, nedan benämnt Relationsappen, är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Som personuppgiftsansvarig är Relationsappen ansvarig för att hanteringen sker i enlighet med gällande lagar och regler. Vi behandlar inga personuppgifter utan att rättslig grund finns för behandlingen i fråga. Vidare ska det finnas ett tydligt ändamål angivet för behandlingen. Relationsappen ansvarar för att tillse att de personuppgifter vi behandlar är korrekta och uppdaterade och att uppgifterna är relevanta i förhållande till ändamålet för behandlingen.

 

2. INSAMLING AV INFORMATION
När du registrerar dig för appen samlar vi in de personuppgifter som du lämnar t.ex. din e-postadress och lösenord för att skapa ditt användarkonto.


När du använder och interagerar med appen samlar vi in information om hur appen används. Syftet med detta är att få reda på vilken typ av information som är populär och mindre populär för att ständigt erbjuda innehåll som är efterfrågat av användarna. 


Vi samlar även in viss teknisk information, vilket inkluderar din enhets operativsystem, när appen senast öppnades, version av app-applikationen samt eventuella fel etc. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning som rättslig grund, där Relationsappens berättigade intresse är att erbjuda bra produkter till sina användare.


När du har en dialog med oss via ex kundtjänst eller sociala medier samlar vi in den information som du lämnar till oss. Detta kan inkludera ditt namn, din e-postadress och din kommunikation.
 

3. ANVÄNDNING AV INFORMATION
Vi använder dina personuppgifter för att ge dig åtkomst till appen, anpassa innehåll, säkerställa teknisk funktionalitet, utveckla appen, ge dig rekommendationer och funktioner i appen samt hantera ev. betalningar.

Du behöver fylla i den information som vi efterfrågar när du registrerar dig för appen eftersom informationen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar den information som vi efterfrågar kan du inte använda appen.


Vi använder även dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående appen, t.ex. meddela dig om uppdateringar till appen, informera om nyheter, marknadsföra erbjudanden från oss och våra samarbetspartners, eller för att besvara frågor som du har om appen. 


Dina uppgifter används även för att analysera hur appen används, t.ex. för att samla in och analysera statistik kring användarmönster. Vi delar denna information på ett anonymiserat sätt med våra samarbetspartners. 

Vi kan även använda dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav. Om det är nödvändigt använder vi dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess.


Dessutom använder vi dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har, t.ex. bokförings- och redovisningskrav eller skyldigheter enligt dataskyddslagstiftning. 

Dina personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt. 
 

4. UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår app, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

 

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.
 

5. RÄTTIGHETER
Enligt Dataskyddslagstiftningen har du rätt att:

 

 

  1. begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig. 

  2. begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig. Du kan uppdatera viss information, t.ex. kontaktuppgifter, i "Mitt konto".

  3. när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen, i den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

  4. få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

  5. motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från utskick genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

  6. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har begärt begränsning av dina personuppgifter vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla appen till dig under den tid behandlingen av dina personuppgifter har begränsats.

  7. motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse av skäl som rör din specifika situation. I en sådan situation kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter när användningen stödjer sig på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse eller att användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera och bemöta rättsliga krav.

  8. få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format som du kan överföra till en annan mottagare. 
     

Informationen är gratis.
 

6. LÄNKAR
I appen finns det länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra företag. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.


7. COOKIES 
Relationsappen kan komma att samla in information med hjälp av teknologi såsom cookies, beacons och lokal lagring, t.ex. på din webbläsare eller enhet. Med ”Cookies” avses i denna policy all teknik, inklusive data och textstycken, som Relationsappen lagrar i din webbläsare eller enhet. En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan t.ex. hjälpa Relationsappen att känna igen dig nästa gång som du besöker vår hemsida eller använder appen, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker hemsida/app. Relationsappen kan komma att använda funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i appen så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder appen igen. I syfte att underhålla och förbättra appen kan Relationsappen komma att använda Cookies för analys för att mäta hur appen används och fungerar när den används. De flesta webbläsare låter dig välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies. Om du väljer att blockera Cookies kan delar av appens funktionalitet försämras eller försvinna. 


8. SÄKERHET
Vi är de enda som äger och/eller använder oss av informationen som samlas in via Relationsappen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en transaktion.


9. RÄTTSLIG GRUND
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen genom att mejla oss på info@relationsappen.se. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. 


10. ÄNDRINGAR 
Vid eventuella ändringar i denna policy kommer Relationsappen att avisera detta via mejl samt informera om innehållet i den nya policyn.

 

11. KONTAKTA OSS
Välkommen att kontakta oss om du har frågor på info@relationsappen.se.

bottom of page