top of page

Vi hjälper föräldrar!
 

Hur ska dagens föräldrar klara av livspusslet och samtidigt

vara en hållbar föräldrar, partner och medarbetare? Det är en

utmaning som tyvärr riskerar att leda till konflikter i familjen.

 

Forskning visar att påfrestningar av föräldraskapet 

leder till onödiga skilsmässor, vilket hade kunnat 

förhindrats om paren fått stöd i tid*.

 

Detta vill vi ändra på genom att erbjuda preventivt stöd i form av föräldrakurser och vår gratis-app Relationsappen. 

Innehållet i Relationsappen är framtaget av bl.a. psykologer, parterapeuter, familjerådgivare, stressterapeuter och

hälsocoacher och är baserat på forskning. 

Jag träffar många stressade föräldrar som har svårt att få ork till att vårda relationen, säger Gabriella Svanberg, leg. psykolog.

Sagt om Relationsappen av medverkande experter 

gabriella-2.jpg

Legitimerad psykolog och 

specialist i neuropsykologi

Gabriella Svanberg

                                      "Relationsappen fyller ett stort behov                                        och kan vara en viktig pusselbit som                                      tidigare har saknats för att hjälpa par.

 

Appen är ett bra stöd för de par som inte vill eller hinner gå i parterapi samt ett komplement för dem som redan går i parterapi. Nu blir det även lättare för mig att ge paren hemläxor genom att ge dem övningar direkt från Relationsappen."

Gabriella medverkar genom att ge tips via korta videoklipp och övningar. Hon erbjuder även extra stöd i form av samtal. 

therese-kbt.jpg

Medicine doktor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i KBT 

Therese Anderbro

                                     "Par söker ofta terapi för sent, när                                            problemen pågått länge och därför                                        skadat relationen.

 

Att på ett enkelt sätt kunna få tips, råd och verktyg för att förbättra relationen i förebyggande syfte tror jag skulle vara hjälpsamt för många."

Therese är även Universitetslektor vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet och medverkar i appen med innnehåll.

Almi

Finansiellt stöd

från Almi

Stockholm Stad

Finalist i Stockholms Innovationsstipendium 

Venture Cup

Pristagare i

Södertörn Social Cup

 

Källa: Studien som mätte relationskvaliteten utfördes vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

bottom of page