top of page

Acerca de

Led dig själv och andra

- bättre självkännedom är nyckeln till välmående och framgång -

Vad karakteriserar framgångsrika ledare, oavsett om det handlar om hemmaplan eller arbetet? Den här föreläsningen lyfter fram likheter mellan föräldraskap och ledarskap. Hur får vi som ledare andra att vilja följa oss?

 

Malins expertisområde är föräldraskap, men den som är intresserad av ledarskap generellt kommer också att bli inspirerad. I föreläsningen lyfter Malin fram god självkännedom som en viktig del i att bli en bättre ledare. Först när vi blir medvetna om hur vårt eget beteende påverkar vår omgivning, förändrar vi vårt ledarskap. Hur vill du uppfattas? 

Framgångsrikt ledarskap handlar inte bara om vad ledaren gör, utan ännu mer om vad ledaren får andra att göra. Malin berättar om vad vi ska sluta med och vad vi ska börja med för hjälpa att andra ska gå från osäkerhet till att våga fatta egna beslut och ta ansvar. Hon tydliggör också hur vi går från att vara effektiva – få mycket gjort – till att bli effektfulla – få rätt saker gjorda, och därmed minskar vår stress.

 

Det här får du med dig:

  • Hur vi ökar vårt inflytande

  • Vad självkännedom är och hur vi blir bättre på det

  • Hur vi får andra att bli mer självgående och ta eget ansvar

bottom of page