top of page
Vi stärker föräldrar!

Hur ska dagens föräldrar klara av livspusslet och samtidigt vara hållbara föräldrar, partners och medarbetare? Det är en utmaning som riskerar att leda till stress, ohälsa och konflikter i familjen.

 

Forskning och statistik visar att påfrestningar av föräldraskapet riskerar att leda till sjukskrivningar, försämrad arbetsförmåga och separationer men att detta kan förhindras om föräldrarna ges stöd i tid. 

 

Vi vill erbjuda preventivt stöd inte bara för att minska riskerna för ohälsa utan främst för att öka möjligheterna till ett ökat välmående. Det är i familjen vi lägger grunden till ett starkt samhälle. 

om oss Malin Thurezon
Möt vår kunniga rådgivare

Malin Thurezon är en uppskattad föreläsare och rådgivare som anlitas av såväl privatpersoner som stora företag.

Malin har en master i föräldraskapspsykologi, ledarskap och barns utveckling och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Malin är även civilekonom och har fyra barn tillsammans med sin man. 

malin_edited_edited.jpg
Teamet

Välkommen att kontakta oss på
info@parentalgrowth.com

bottom of page