top of page

Acerca de

Ledarskap för föräldrar

- bli den förälder du skulle vilja vara -
 

Föreläsningen handlar om det viktigaste ledarskapet - föräldraskapet och hur vi skapar välmående för såväl vuxna som barn. 

Ledarskap är förmågan att förstå vart vi ska, men framför allt hur vi tar oss dit. Det är först när vi blir medvetna om hur vårt eget beteende påverkar vår omgivning som vi föräldrar vårt ledarskap. Barn vet vad de vill, föreläsningen handlar om vad barn behöver och hur vi föräldrar ser till att de får det de behöver. När vi anpassar oss efter barnens utveckling, samtidigt som vi håller kurs mot det långsiktiga målet, får vi trygga och välmående barn. 

Mycket i omvärlden är oförutsägbart, som föräldrar ska vi vara det motsatta. Vi reflekterar kring grundvärderingar samt hur vi förmedlar dessa till barnen. Malin berättar om hur vi genom inspiration och engagemang kan hjälpa barnen att hitta sin egen, inre motivation.

 

Det här får du med dig:

  • Hur vi skapar ömsesidig respekt och tillit

  • Strategier för att uppmuntra samarbete och självständighet

  • Goda förutsättningar för kommunikation och konflikthantering

  

bottom of page