top of page

Acerca de

Tala så barnen lyssnar

- och lyssna så barnen talar -
 

Vill du bli tydligare i din kommunikation? Malin lär oss hur vi slipper tjata och istället får barn som lyssnar. Hon berättar också hur vi respektfullt sätter gränser och vänligt står fast vid våra nej. Råden kan användas inte bara i relation till våra barn, utan också för att förbättra dialogen med en medarbetare eller partner. 

 

Malin utgår från forskningen inom ledarskap och kommunikation och applicerar den på relationen till våra barn. Hon ger konkreta exempel på såväl framgångsrik som mindre framgångsrik kommunikation för att inspirera och skapa aha-upplevelser. Samtidigt visar hon att en stor del i framgångsrik kommunikation ligger i det förberedande arbetet.

Det här får du med dig:

  • Grunderna i non-violent communication

  • Konsten att säga nej

  • Hur vi skapar förutsättningar för god kommunikation

bottom of page